Pengene vi samler inn er øremerket til omsorg og utdanning av fattige barn/ungdom.

Du kan velge å gi følgende direkte støtte:

  1. Bli fadder til et barn på Sri Lanka eller i Thailand. Du kan velge kjønn og alder eller la tilfeldighetene avgjøre. Kr. 325,- pr. mnd. Du vil få jevnlig oppdatering om barnet, og kan også kommunisere med barnet hvis du ønsker.
  2. Sørge for at et fattig barn eller student får gå på skole. Kr. 165,- pr. mnd.
  3. Støtte Marys Venner som støttemedlem med et valgfritt beløp, stort eller lite. Pengene går til kollektiv støtte av barn eller prosjekt, en førskole, et barnehjem eller til vårt utdanningsfond som benyttes til videregående utdanning for de sponsede barna.

 

Organisasjonen betaler for sekretær- og revisortjenester. For øvrig arbeider alle medarbeidere i Norge på frivillig basis. Vår uavhengige statsautoriserte revisor og medlemskapet i Innsamlingskontrollen garanterer for at ditt bidrag kommer dit det skal og benyttes på den måten du ønsker.

 

Bli fadder / venn her!

Marys vennerSom Fadder / Venn i Marys Venner gir du fattige barn på Sri Lanka eller i Thailand livsgrunnlag, utdanning og muligheten til et mer verdig liv.  Hvis du ønsker det, kan du velge om du vil støtte en gutt eller jente.  Eller du kan la tilfeldighetene avgjøre hvilket barn du får tildelt som ditt fadderbarn.

Siden Marys Venner er en frivillig organisasjon som ikke bruker penger i Norge til kostbar markedsføring eller kontorhold, vil ca. 90 % av pengene dine overføres til mottakerlandene og komme barnet ditt til gode.  Et fadderskap i Marys Venner koster i dag kr 325,- pr måned.

Du kan også bli Marys Venn og støtte barn ved å betale et valgfritt beløp. Du vil da ikke ha ansvar for et spesielt barn, men bidra til kollektiv støtte av barn og ungdom i Sri Lanka og Thailand.

Våre medlemmer sikrer i dag at våre fadderbarn får næringsrik mat, klær, en seng å sove i, helsestell, grunnleggende skolegang og et sosialt og trygt samvær med andre barn på barnehjemmene vi støtter.  Enda blir det penger til overs som settes inn på barnets egen bankkonto slik at barnet har en startkapital når det skal stå på egne ben.

Marys Venner er en godkjent, norsk hjelpeorganisasjon som blant annet betyr at du får skattefradrag for innbetalingene dine (dette er i 2024 begrenset oppad til kr 25.000,-)

Marys vennerIkke alle våre barn bor på barnehjem. Vi har også en egen støtteordning kalt Studentsertifikat kr. 165,- pr. mnd. til barn som grunnet fattigdom ikke får gå på skole. Grunnleggende utdanning er  gratis, men barna trenger penger til skolebøker, 3-4 skoleuniformer og penger til et måltid mat om dagen. Dermed faller de fattigste utenom. Vi har derfor opprettet en skoleordning i samarbeid med nonneordenen, Good Shepherd Sisters,  hvor fattige landsbybarn i nord-Thailand sikres skoleundervisning og lekseoppfølging.

Vi har også en støtteordning for fattige barn som lever som statsløse flyktninger. I Thailand lever et sted mellom to og fem millioner arbeidssøkende og flyktninger fra Myanmar. Barna får ikke tilgang til thailandsk skole, men i Phuket har Good Shepherd Sisters et prosjekt hvor kr. 165,- pr. mnd. sikrer et flyktningbarn en utdanning enten basert på Thai språk eller tilpasset skolesystemet i Myanmar.

Marys vennerNår fadderbarna har fullført sin basisutdanning har vi tilbud til dem som ønsker videre akademisk utdanning på universitet eller en yrkesutdanning. I Thailand kan nær sagt alle former for utdanning kjøpes for penger, men på Sri Lanka er tilbudene mer begrenset. Derfor har Marys Venner ved hjelp av gode sponsorer etablert egne yrkesskoler for våre fadderbarn. En månedlig støtte på kr. 325,- er da ikke nok, så her forsøker vi å hjelpe ungdommene med stipend og lån.

Marys vennerBarna vi sponser trenger et sted å sove, gjøre lekser, leke og spise.

  • I Sri Lanka bor de fleste barna som Marys Venner støtter på barnehjem
  • I Thailand bor barna gjerne hos en fattig bestemor eller enslig mor.

Barnehjemmene trenger vedlikehold og oppgradering. Sponsorer har hjulpet Marys Venner med bygging av skoler, bidratt med midler til undervisningsutstyr og til ekstraundervisning av barn som ikke tidligere har gått på skole. Hvert enkelt prosjekt  følges opp med tilbakemeldinger og foto, og aller helst direkte besøk til prosjektet som finansieres.