Pengene vi samler inn er øremerket til underhold og utdannelse av fattige barn/ungdom.

Du kan velge å gi følgende direkte støtte:

  1. Få tildelt et fadderbarn i Sri Lanka, i Thailand eller i Bangalore i India. Du kan velge kjønn, alder eller la tilfeldighetene avgjøre. Kr. 300,- pr. mnd. Se Valgskjema.
  2. Du kan sørge for at et fattig barn får gå på skole. Kr. 150,- pr. mnd. Se Valgskjema.
  3. Du kan også velge å bli støttemedlem med et valgfritt beløp, stort eller lite. Pengene går til et kollektivt prosjekt, en førskole, et barnehjem eller til vårt utdanningsfond som benyttes til videregående utdannelse for de sponsede barna. Vi har også et microkreditfond hvor de som ønsker å starte for seg selv kan få lån til innkjøp av utstyr de trenger.

Med unntak av en timelønnet sekretær, arbeider alle sentrale medarbeidere i Marys Venner frivillig og uten noen form for godtgjørelse. Vår uavhengige statsautoriserte revisor og medlemskapet i Innsamlingskontrollen garanterer for at ditt bidrag kommer dit det skal og benyttes på den måten du ønsker.

Bli fadder her!

Marys vennerSom fadder i,  Marys Venner gir du et fattig barn i Sri Lanka, Thailand eller Bangalore i India livsgrunnlag, utdannelse og muligheten til et mer verdig liv.  Hvis du ønsker det, kan du velge om du vil støtte en gutt eller jente.  Eller du kan la tilfeldighetene avgjøre.

Siden Marys Venner er en frivillig organisasjon som ikke bruker penger i Norge til kostbar markedsføring eller kontorhold, vil 95 % av pengene dine komme barnet ditt til gode.  Et fadderskap i Marys Venner koster i dag kr 300,- pr måned.

Våre 1.100 medlemmer sikrer i dag at hele 1.600 fadderbarn får næringsrik mat, klær, en seng å sove i, helsestell, grunnleggende skolegang og et sosialt og trygt samvær med andre barn på barnehjemmene vi støtter.  Enda blir det penger til overs som settes inn på barnets egen bankkonto slik at barnet har en startkapital når det skal stå på egne ben.

Marys Venner er en godkjent, norsk hjelpeorganisasjon som blant annet betyr at du får skattefradrag for innbetalingene dine (dette er i 2019 begrenset oppad til kr 50.000,-)

Marys vennerIkke alle våre barn bor på barnehjem. Vi har også en egen støtteordning kalt Studentsertifikat a kr. 150,- pr. mnd. til barn som grunnet fattigdom ikke får gå på skole. Grunnleggende utdannelse er  gratis, men barna trenger penger til skolebøker, 3-4 skoleuniformer og penger til et måltid mat om dagen. Dermed faller de fattigste fra. Vi har derfor opprettet en skoleordning i samarbeid med nonneordenen, Good Shepherd Sisters,  hvor gatebarn i Bangalore i India og fattige landsbybarn i nord-Thailand sikres skoleundervisning og lekseoppfølging for kr. 150,- pr. mnd.

Vi har også en støtteordning for fattige barn som lever som statsløse flyktninger. I Thailand lever et sted mellom 2 og 5 millioner arbeidssøkende og flykninger fra Burma/ Myanmar. Barna får ikke tilgang til Thai skole, men i Phuket har Good Shepherd Sisters et prosjekt hvor kr. 150,- pr. mnd. sikrer et flykningebarn en utdannelse enten basert på Thai språk eller tilpasset skolesystemet i Myanmar.

Marys vennerNår fadderbarna har fullført sin basis utdannelse har vi tilbud til dem som velger en akademisk utdannelse på Universitet eller en yrkesutdannelse. I Thailand kan nær sagt alle former for utdannelse kjøpes for penger, men  i Sri Lanka er tilbudene mer begrenset. Derfor har Marys Venner ved hjelp av gode sponsorer etablert egne yrkesskoler for våre fadderbarn. En månedlig støtte på kr. 300,- er da ikke nok, så her forsøker vi å hjelpe ungdommen med stipendier og lån. Vi gir for tiden følgende stipend til studenter: Sri Lanka kr. 7000,-. India kr. 9000,- og Thailand kr. 11.000

Marys vennerBarna vi sponser trenger et sted å sove, gjøre lekser, leke og spise.

  • I Sri Lanka bor det fleste barna på barnehjem.
  • I Bangalore i India bor også barna på barnehjem,
  • I Thailand bor barna gjerne hos en fattig bestemor eller enslig mor.

Barnehjemmene trenger vedlikehold og fornyelser. Sponsorer har hjulpet Marys Venner med bygging av skoler, bidratt med midler til undervisningsutstyr og til ekstraundervisning av barn som ikke tidligere har gått på skole etc. Alle bidrag som vi mottar til slike prosjekter vil gå 100% direkte til prosjektene. Prosjektet  følges opp med tilbakemeldinger og foto, og aller helst direkte besøk til prosjektet som finansieres.