Marys venner

Sri Lanka

Marys Venners lokale hovedkontor ligger i hovedstaden Colombo på Sri Lanka.  Her er det 6 dyktige, lokale medarbeidere som har vært ledet av Inge Senanayake inntil april 2019. Nå har Asitha Fernando overtatt ledelsen og fortsetter arbeidet for Marys Venner. Kontoret i Colombo rapporterer  til Marys Venners styre i Norge. Det er det arbeidende styret i  Norge som beslutter og kvalitetssikrer gjennomføringen av arbeidsoppgavene i Colombo.

Marys Venner støtter i dag 25 barnehjemsprosjekter på Sri Lanka, geografisk spredt over store deler av øya.  De fleste barnehjemmene ligger imidlertid i det folkerike området rundt hovedstaden Colombo og rundt den viktige fiskelandsbyen Negombo.  I tillegg støtter Marys Venner også barnehjem ved kongebyen Kandy, i Matale, i ruinbyen Pollonnaruwas nærhet og ved byen Galle hvor vi har bygget og drifter vårt eget barnehjem Childrens Corner.  Alle  barnehjemmene ledes i det daglige av buddhistiske og katolske ildsjeler.

I tillegg til barnehjemmene, drifter Marys Venner 2 førskoler for barn av krigsenker i de tidligere krigsområdene i Jaffna. Vi har også bygget og drifter 2 yrkesskoler for unge fattige jenter;  Seth Sevana i Negombo området og Mosvold Educational Center i Sør. Jenter fra barnehjemmene som støttes, har prioritet på disse internatskolene.

Sist men ikke minst, har Marys Venner bygget og drifter flere opplæringssentra i data for fattig ungdom som trenger datakunnskap for videre skolegang eller for å få seg arbeid.

Bli Fadder

Epostadresser til sponsede barn på Marys Venners prosjekter på Sri Lanka, mai 2019:

 1. Childrens Corner- mvp1srilanka@gmail.com       
 2. St. Josephs's Childrens Home, Nayakakanda - mvp51srilanka@gmail.com
 3. St. Anne's Childrens Home - mvp52srilanka@gmail.com
 4. CommunityConcernSociety - akd@sltnet.lk
 5. St.y Joseph's Cottage, Good Shepard Convent, Kand - mvp54srilanka@gmail.com
 6. St. Jospeh's Childrens home - Hingurakgoda - Pending - mvp55srilanka@gmail.com
 7. Jayawickreme Home - Kandy - mvp57srilanka@gmail.com
 8. Fatima Boy's Home - mvp60srilanka@gmail.com
 9. St. Marys' Girls' Home - mvp61srilanka@gmail.com
 10. St. Theresa's Home - Nuwara Eliya - mvp63srilanka@gmail.com
 11. St. Agnes' Convent - Matale - mvp64srilanka@gmail.com
 12. Lucia Perotti Children's Home - mvp66srilanka@gmail.com
 13. Lama Gramaya - Niripola - mvp67srilanka@gmail.com
 14. St. Vincent's Home - Ratnapura - mvp74srilanka@gmail.com
 15. St. Joseph's Girls Home - Bolawalana - mvp75srilanka@gmail.com
 16. St. Theresa's Convent - mvp77srilanka@gmail.com
 17. St. Joseph's Girls' Home - Gampola - mvp83srilanka@gmail.com
 18. Career Development Centre 'Seth Sevana' - sponsor.sethsevana@gmail.com