Historien om Mary

I 1977 var mediemannen Steinar Opstad sammen med Arne Fjørtoft på besøk på den vakre tropeøya Sri Lanka på oppdrag for NRK.  En dag punkterte bilen de kjørte.  Mens sjåføren byttet hjul, trakk Steinar inn i skyggen i et portrom som var inngangen til et nonnekloster.  Her fikk han se et forkomment, fattig barn som var blitt forlatt utenfor klosteret og som ble hentet av en nonne.  Det kom til en samtale med nonnen, og der og da bestemte Steinar seg for å hjelpe det lille barnet med penger, mat og medisiner.  Barnet ble kalt Mary.

To år senere hadde Steinar med seg en gruppe nordmenn tilbake til Sri Lanka, og der fikk de besøke en blid og livsfrisk Mary.  Anne Marie Ljosåk Hansen som var med i gruppen, reagerte som Steinar på de vanskelige forholdene som mange fattige barn levde under på Sri Lanka.  Her måtte noe kunne gjøres.  På flyet hjem til Norge, ble Steinar og Anne Marie enige om å starte en spontanaksjon for å hjelpe flere barn som Mary.  De bestemte seg for å sende kr 100,- til hvert barn som trengte hjelp.  Den gangen var dette nok til mat, klær, en seng å sove i, helsestell og basis skolegang.

Det ble også bestemt at organisasjonen skulle hete Marys Venner, og at det skulle være mulighet for direkte og personlig kontakt mellom fadder og barn.

Og Mary – hva skjedde med henne?  Hun har fått en yrkesutdannelse som sykepleier, er lykkelig gift og stolt over å være den første av mange tusen barn og ungdom som senere har fått muligheten til et bedre liv gjennom Marys Venners innsats.

Marys venner

Organisasjon

Marys vennerMarys Venner er en idealistisk og uavhengig hjelpeorganisasjon med mer enn 40 års erfaring i å gi fattige barn og ungdom et bedre livsgrunnlag og et verdig liv.

Det startet i Sri Lanka i 1979, se Historien om Mary, og ble utvidet til hjelpearbeid også i de fattige områdene i Thailand i 1983 og til Bangalore i India i 2007.  I mottakerlandene samarbeider vi blant annet med den katolske nonneordenen “Good Shepherd Sisters” som har som livsoppgave å hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av etnisk tilhørighet og religion.

Organisasjonen betaler for sekretær- og revisortjenester. For øvrig arbeider alle medarbeidere i Norge på frivillig basis. Marys Venner har org.nr. 982847699, og er medlem av Innsamlingskontrollen. Som fadder får du skattefradrag for dine innbetalinger hvis du oppgir ditt personnummer ved innmelding.

 • Ditt fadderbidrag er øremerket ditt fadderbarnMarys venner
 • Du er alene om å være fadder for ditt fadderbarn
 • Alle sponsede barn får en bankbok hvor noe av ditt månedlige bidrag settes inn slik at barnet har en startkapital når det blir myndig
 • Du kan korrespondere med barnet, besøke det, sende gaver eller overføre ekstra penger til bankboken
 • Marys Venner tar vare på barna fra de er små og til de er ferdig utdannet og kan stå på egen ben
 • Organisasjonen betaler for sekretær- og revisortjenester. For øvrig arbeider alle medarbeidere i Norge på frivillig basis.
 • Mer bistand for hver krone. Ca 90 % av de innsamlede midlene overføres til mottakerlandene. Se regnskapene våre her:  Revisjon og regnskap, eller sjekk våre og andre organisasjoners regnskaper i Innsamlingskontrollen

Marys venner

 • Ditt fadderbidrag er øremerket ditt fadderbarn
 • Du er alene om å være fadder for ditt fadderbarn
 • Alle sponsede barn får en bankbok hvor noe av ditt månedlige bidrag settes inn slik at barnet har en startkapital når det blir myndig
 • Du kan korrespondere med barnet, besøke det, sende gaver eller overføre ekstra penger til bankboken
 • Marys Venner tar vare på barna fra de er små, og hjelper dem med utdannelse og arbeid når de blir voksne
 • Med unntak av en timelønnet sekretær, jobber alle medarbeidere i Norge på frivillig basis uten noen form for godtgjørelse
 • Mer bistand for hver krone, ca 95 % av de innsamlede midlene går til barna i mottakerlandene, se regnskapene våre her:  Revisjon og regnskap, eller sjekk våre og andre organisasjoners regnskaper i Innsamlingskontrollen
 • Samarbeidspartnerne i mottakerlandene er lokale ildsjeler
 • Vi hjelper barn som på grunn av fattigdom og andre uheldige omstendigheter ikke har andre nære omsorgspersoner

Marys Venners regnskaper revideres av uavhengig statsautorisert revisor BDT Viken AS.

Marys Venners regnskaper viser at 90 % av de innsamlede midlene sendes til mottakerlandene.  Ca 10 % av midlene dekker faste kostnader i Norge som timelønnet sekretær, porto, kontormateriell, medlemskap i Innsamlingskontrollen og revisjon.  Svært mange hjelpeorganisasjoner definerer kostnader i Norge som formål, og ikke som administrasjon – noe Marys Venner mener er misvisende, og vi har derfor valgt å oppgi alle våre kostnader i Norge som administrasjon.