Våre steder i Thailand

Marys vennerMarys Venner støtter slumbarna i Bangkok i samarbeid med Good Shepherd Sisters i Din Daeng Road.

Hver dag kommer det ca 200 barn som Marys Venners medlemmer sponser hit for å gå i barnehage.  Barna mottas av dyktige førskolelærere som sørger for at de får vasket og stelt seg (utøy er et stort problem i slummen), og de får på seg nyvaskede skoleuniformer som alle barnehage- og skolebarn i Thailand må ha.

Dagen starter med elementær undervisning i matematikk, skriving og lesing.  Søstrene forteller at slumbarna ofte har en høy stjerne hos lærerne når de begynner på den offentlige skolen fordi de er kunnskapsrike og ivrige etter å lære. Etter skoleundervisningen får barna servert et næringsrik måltid mat før resten av dagen går med til andre aktiviteter og lek.

Til senteret som Good Shepher Sisters driver, sogner det også flere hundre sponsede barn fra skolepliktig alder og oppover.  Mange er nå studenter som går på universitet og yrkesskoler, og en hel del av dem bor fast på klosteret.  Marys Venners dataopplæringssenter som ligger inne på senteret, blir flittig brukt både av de yngre og eldre studentene.

Epost til prosjektet (prosjekt 33):  mvnorway@gmail.com

Bli Fadder

Marys vennerNongkhai-prosjektet ligger i Nord-Thailand ved den mektige Mekongfloden på grensen til Laos. Her driver søster Sutisa fra Good Shephard Sisters sitt barne- og ungdomsprosjekt. I samarbeid med sine  sivile hjelpere, Party og Wimon, følger hun opp ca. 700 fattige barn som bor spredt rundt i 48 landsbyer.  Søster Sutisa i samarbeid med lokale landsbykomiteer, finner de barna som trenger hjelpen mest og sørger for at de får den hjelpen de trenger.

De aller yngste barna deltar i et matprogram hvor Marys Venner sørger for at de får tilgang til næringsrik mat slik at de ikke utvikler mangelsykdommer.  Tidligere ble mange barn blinde av den ensidige kosten som bare bestod av «sticky rice». Matprogrammet har gjort at man ser en betydelig bedring på dette.

Sutisa og hennes team har sørget for at  hvert barn har en egen kontaktperson i sin landsby og på sin skole. Så selv om far og mor ofte er lite tilstedeværende, utmerker barna seg på skolen fordi noen følger dem opp og bryr seg om dem. Resultatene vises ofte på skolekarakterene som ligger godt over gjennomsnittet.  Kontakten med fadderne i Norge spiller også en stor rolle for disse barna.

Epost til prosjektet (prosjekt 32):  sponsorships@gmail.com

Bli Fadder   

Marys vennerPhuket er Thailands største øy, og kanskje det mest foretrukne reisemål i Thailand for norske turister.  Her kan de nyte sol, vakre strender, spise og drikke godt og oppleve et utall av severdigheter til svært overkommelige priser.

Knapt noen legger merke til at i bakgårdene og på byggeplassene lever det statsløse flyktninger, hovedsakelig fra Burma/Myanmar. De har de dårligst betalte jobbene og barna som snakker og skriver et annet språk enn Thai, får ikke gå på thailandske skoler. Det betyr at barna enten driver dank eller blir utsatt for barnearbeid da de fleste hverken kan skrive eller lese.

Dette har søster Lakana fra Good Shepherd Sisters bestemt seg for å gjøre noe med. Hun har samlet penger blant turistene og klart å bygge en skole hvor 200 burmesiske barn nå skolegang.  De familiene som har planer om å bosette seg i Thailand, får språkundervisning i thailandsk, mens de som tenker på å flytte tilbake til Burma/Myanmar, får undervisning tilpasset det burmesiske skolesystemet. Søster Lakana har store utfordringer med å skaffe midler til driften da det ikke er noen hjelp å få av thailandske myndigheter.  Vi i Marys Venner bidrar så godt vi kan, og trenger norske faddere som kan bidra med kr 150,- pr måned for at flyktningebarna fra Burma/Myanmar får gå på skole.

Bli Fadder

Dong Tong er en liten fattig landsby med ca 6-700 innbyggere. Landsbyen ligger nordvest i Thailand. Landskapet er kupert med grønne åser, store gummiplantasjer og et variert landbruk. Jorda eies stort sett av rike landeiere i Bangkok. Lokalbefolkningen arbeider som rene leilendinger.

Marys Venner startet Dong Tong prosjektet i 2006 etter invitasjon fra nordmannen Rolf Kjosmoen som er gift med Yai, førstelærer på landsbyens barneskole. Skolemyndighetene krevde at alle elever måtte ha penger til skolebøker, skoleuniformer og et måltid mat om dagen. Bare halvparten av barna i Dong Tong hadde derfor råd til skolegang. Marys Venner startet først med kollektiv sponsing av barna slik at alle landsbyens 100 barn i alderen 5-12 år kunne få et skoletilbud. Vi ga hvert barn en skolesekk med skolemateriell og fikk oppleve rørende gledesscener.

Marys Venner samlet deretter penger til bygging av skolekjøkken og innkjøp av mat. Lærere og elever lager maten sammen, en viktig læring for barna. Når maten er serveringsklar, rører ingen maten før alle ser at det er nok mat til alle.

Skolens rektor og vår kontakt Yai, hadde problemer med å finne dyktige lærere. Lærerbolig var en viktig del av lærerlønnen, men Dong Tongs tilbud bestod av et hus i svært dårlig forfatning. Vi henvendte oss derfor til Erna og Knut Engs barnefond og fikk hjelp til bygging av et flott hus med 3 moderne leiligheter på ca 70 m2, en luksus i Thailand. Lokalbefolkningen bygget selv landsbyens flotteste hus og budsjettet på kr 150.000,- holdt akkurat! Det ble stor søknad på ledige lærerstillinger og snart bodde 2 dyktige lærere i hver sin nye lærerbolig. Den ledige leiligheten ble avsatt til besøkende fra Marys Venner. Medlemmene fikk dermed et tilbud om å  tilbringe ferie og/eller jobbe som frivillig og oppleve dagliglivet i en landsby i Thailand. Opplevelsene til noen av dem som har benyttet leiligheten i Dong Tong kan du lese om i boken «Marys Venners 40 år bistandshistorie».

Landsbyen hadde enda et stort problem. Rent drikkevann. Regn kom bare i regntiden og ble da samlet i store leirkar for å vare i flere måneder fremover. Mange av barna ble syke av det stillestående og varme vannet, og i samarbeid med Rotaryklubber i Akershus og Østfold ble det skaffet midler til boring etter vann.

Borring etter vann i Dong Tong

Vi traff rett på en vannåre og snart kunne hele Dong Tong glede seg over rent og friskt drikkevann hver dag. Aksjonen ble utvidet slik at hele 6 skoler i Nongkhai-provinsen fikk nytt drikkevann.

Den største forandringen i Dong Tong skjedde imidlertid på skolen. Alle barna i landsbyen fikk skolegang. Videregående utdannelse var heller ukjent med 35 km til nærmeste videregående skole. Med øremerkede midler fra Marys Venner, organiserte Yai skoleskyss og stipendordning slik at alle som ønsket det nå fikk muligheten til videregående undervisning. Ikke nok med det, 8 sponsede barn har kvalifisert seg til universitet og tatt sin Bachelor ved hjelp av Marys Venners studiefond.

Dong Tong er primært et kollektivt prosjekt, men 17 barn blir også støttet individuelt av Marys Venners medlemmer. 5 barn støttes av  studentsertifikatordningen (à kr. 150,- pr. mnd). For noen år siden ble hele 42 barn sponset individuelt. Kanskje melder det seg flere som nå vil sponse et fattig barn i Dong Tong. Barnet vil garantert få den beste oppfølging av vår lokale kontakt Yai.

Epost til prosjektet (prosjekt 34):   mvp34thailand@gmail.com

Bli Fadder