Valg av støtte- og betalingsform

  NB! Hvis du allerede har fått tildelt barn, hopp over punkt 1 og gå direkte til punkt 2.

  1. Jeg/vi ønsker å støtte:

  (Sett kryss ved ditt valg)

  Et barn:

  1.1 Sted
  x På Sri Lanka
  x I Thailand

  1.2 Kjønn

  x Gutt
  x Jente

  1.3x Jeg/vi ønsker å hjelpe et barn, men vil la tilfeldighetene avgjøre


  Et kollektivt prosjekt (minimum 500,- per år):

  1.4x Et Marys Venner prosjekt på Sri Lanka
  1.5x Et Marys Venner prosjekt i Thailand
  1.6x Et prosjekt som Marys Venners styret bestemmer

  1.7 Student fra x i Thailand x eller Sri Lanka

  1.8 Kollektivt støtte av barn/ungdom x Jeg ønsker å støtte et barn kollektivt med valgfritt beløp (minimum 500,- per år).


  2. Betalingsform

  NB! Alle betalinger må forskuddsinnbetales til Marys Venners konto 1602.03.02228.

  2.1 Jeg ønsker å betale slik:

  Fadderbarn:
  x Kr 325,- pr. måned
  x Kr 975,- pr. kvartal
  x kr 1950,- pr. halvår
  x kr 3900,- pr. år

   

  Student:

  x kr. 165,- pr. mnd.
  x kr. 495,- pr. kvartal.
  x kr. 990,- pr. halvår.
  x kr. 1980,- pr. år.

  2.2 Inntektsfradrag til skattemyndighetene:

  Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500.
  x Jeg/vi ønsker inntektsfradrag av alle innbetalinger (husk personnummer under)

  Personnummer (11 siffer) for inntektsfradrag: