Valg av støtte- og betalingsform

  NB! Hvis du allerede har fått tildelt barn, hopp over punkt 1 og gå direkte til punkt 2.

  1. Jeg/vi ønsker å støtte:

  (Sett kryss ved ditt valg)

  Et barn:

  1.1 Sted
  x På Sri Lanka
  x I India
  x I Thailand
  1.2 Kjønn

  x Gutt
  x Jente

  1.3 x Jeg/vi ønsker å hjelpe et barn, men vil la tilfeldighetene avgjøre

  Et kollektivt prosjekt:

  1.4 x Et Marys Venner prosjekt på Sri Lanka
  1.5 x Et Marys Venner prosjekt i Thailand
  1.6 x Et prosjekt som Marys Venners styre bestemmer
  1.7 Sørge for at et fattig barn får gå på skole x i Thailand x eller India

  2. Betalingsform

  NB! Alle betalinger må forskuddsinnbetales til Marys Venners konto 1602.03.02228.

  2.1 Jeg ønsker å betale slik:

  Fadderbarn:
  x Kr 900,- hvert kvartal
  x kr 1800,- hvert halvår
  x kr 3600,- hvert år
   
  Skolegang for et barn:
  x kr. 150,- pr. mnd.
  x kr. 450,- pr. kvartal.

  2.2 Inntektsfradrag til skattemyndighetene:

  Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500.
  x Jeg/vi ønsker inntektsfradrag av alle innbetalinger (husk personnummer under)

  Personnummer (11 siffer) for inntektsfradrag: