Valg av støtte- og betalingsform

NB! Hvis du allerede har fått tildelt barn, hopp over punkt 1 og gå direkte til punkt 2.

1. Jeg/vi ønsker å støtte:

(Sett kryss ved ditt valg)

Et barn:

1.1 Sted
x På Sri Lanka
x I India
x I Thailand
1.2 Kjønn

x Gutt
x Jente

1.3 x Jeg/vi ønsker å hjelpe et barn, men vil la tilfeldighetene avgjøre

Et kollektivt prosjekt:

1.4 x Et Marys Venner prosjekt på Sri Lanka
1.5 x Et Marys Venner prosjekt i Thailand
1.6 x Et prosjekt som Marys Venners styre bestemmer
1.7 Sørge for at et fattig barn får gå på skole x i Thailand x eller India

2. Betalingsform

NB! Alle betalinger må forskuddsinnbetales til Marys Venners konto 1602.03.02228.

2.1 Jeg ønsker å betale slik:

Fadderbarn:
x Kr 900,- hvert kvartal
x kr 1800,- hvert halvår
x kr 3600,- hvert år
 
Skolegang for et barn:
x kr. 150,- pr. mnd.
x kr. 450,- pr. kvartal.

2.2 Inntektsfradrag til skattemyndighetene:

Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500.
x Jeg/vi ønsker inntektsfradrag av alle innbetalinger (husk personnummer under)

Personnummer (11 siffer) for inntektsfradrag: