Valg av støtte- og betalingsform

  NB! Hvis du allerede har fått tildelt barn, hopp over punkt 1 og gå direkte til punkt 2.

  1. Jeg/vi ønsker å støtte:

  (Sett kryss ved ditt valg)

  Et barn:

  1.1 Sted
  x På Sri Lanka
  x I India
  x I Thailand

  1.2 Kjønn

  x Gutt
  x Jente

  1.3x Jeg/vi ønsker å hjelpe et barn, men vil la tilfeldighetene avgjøre


  Et kollektivt prosjekt:

  1.4x Et Marys Venner prosjekt på Sri Lanka
  1.5x Et Marys Venner prosjekt i Thailand
  1.6x Et prosjekt som Marys Venners styre bestemmer

  1.7 Sørge for at et fattig barn får gå på skole x i Thailand x eller India


  2. Betalingsform

  NB! Alle betalinger må forskuddsinnbetales til Marys Venners konto 1602.03.02228.

  2.1 Jeg ønsker å betale slik:

  Fadderbarn:
  x Kr 975,- hvert kvartal
  x kr 1950,- hvert halvår
  x kr 3900,- hvert år

   

  Skolegang for et barn:

  x kr. 165,- pr. mnd.
  x kr. 495,- pr. kvartal.

  2.2 Inntektsfradrag til skattemyndighetene:

  Ved å oppgi personnummer (11 siffer) får du skattefradrag på bidrag over kr 500.
  x Jeg/vi ønsker inntektsfradrag av alle innbetalinger (husk personnummer under)

  Personnummer (11 siffer) for inntektsfradrag: