Chiang Mai ligger ca 1,5 times flytur nordover fra Bangkok og er Thailands nest største by etter Bangkok.

Her har Manop, som selv er vokst opp på barnehjem, og hans kone tatt til seg 28 foreldreløse barn av Hmong folket, et fattig fjellfolk som lever statsløse i Thailand.  16 gutter og 12 jenter i alderen 6-12 år bor sammen i et lite hus som de leier, og får nå tilgang til skoleundervisning.

Huseieren vil imidlertid selge huset Manop leier, og Marys Venner forsøker derfor å finne sponsorer som kan hjelpe til med å få bygget et eget barnehjem til disse fattige barna som nå har fått et helt nytt liv med skolegang og lekser.  For kr 150,- pr mnd kan du bidra til at Hmong-barna fortsatt får skolegang.

Bli Fadder