Marys Venner startet prosjektet i Dong Tong i 2007, og det utviklet seg raskt etter hvert som besøkende fra Norge fikk se og oppleve hvordan små midler gjør mirakler.

Dette er et landsbyprosjekt hvor vi støtter svært fattige skolebarn gjennom både individuelt og kollektivt fadderskap. Vi har bygget skolekjøkken og spisesal til de litt over 100 barna i landsbyen slik at de nå er sikret skolegang og et måltid næringsrik mat om dagen. For å sikre at barna skulle få gode lærere, har vi også ved hjelp av midler fra Erna og Knut Engs Barnefond bygget tre attraktive lærerboliger som er en viktig del av lærerlønningene i Thailand.

Før Marys Venner startet hjelpearbeidet i Dong Tong, var det ingen i landsbyen som hadde anledning til å gå på videregående skole. Nå sørger vi for at så godt som alle barna i landsbyen får mulighet til til videregående utdannelse og flere studerer på høyskoler og universitet.

Rotaryklubber i Follo har bidratt slik at Marys Venner har finansiert boring etter vann, og det er bygget renseanlegg slik at hele landsbyen nå har tilgang til rent og godt drikkevann.

Epost til prosjektet (prosjekt 34):   mvp34thailand@gmail.com

 

Bli Fadder