Korona-pandemien har skapt utfordringer for barna våre i Phuket (også i Nong Khai og i Bangkok). Skolene ble stengt midt i mars og barna måtte holde seg hjemme. Maten måtte derfor bringes ut til barna der de bor. Marys Venner har hele tiden støttet dette arbeidet økonomisk, og dette vil vi gjøre så lenge det er behov for det.
1. juli planlegges åpning av skoleanleggene i Phuket igjen. Om alt går etter planen vil barna da komme tilbake til skolene og få sine måltider der, slik som tidligere.
Om du vil være med og støtte vårt arbeid i denne ekstraordinære situasjonen, vil vi sette svært stor pris på dette. Bruk Marys Venners konto 1602 03 02228.
Se vedlagte nyhetsbrev datert 1. juni 2020, utsendt av "The Good Shepherd Home Foundation Phuket Branch."
Her er noen bilder fra søster Lakana og frivillige hjelpere sitt arbeid  i Phuket-området: