Nongkhai-prosjektet ligger i Nord-Thailand ved den mektige Mekongfloden på grensen til Laos. Her driver søster Sutisa fra Good Shephard Sisters sitt barne- og ungdomsprosjekt. I samarbeid med sine 3 sivile hjelpere, Jum, Party og Wimon, følger hun opp ca. 700 fattige barn som bor spredt rundt i 48 landsbyer.  Søster Sutisa i samarbeid med lokale landsbykomiteer, finner de barna som trenger hjelpen mest og sørger for at de får den hjelpen de trenger.

De aller yngste barna deltar i et matprogram hvor Marys Venner sørger for at de får tilgang til næringsrik mat slik at de ikke utvikler mangelsykdommer.  Tidligere ble mange barn blinde av den ensidige kosten som bare bestod av «sticky rice». Matprogrammet har gjort at man ser en betydelig bedring på dette.

Sutisa og hennes team har sørget for at  hvert barn har en egen kontaktperson i sin landsby og på sin skole. Så selv om far og mor ofte er lite tilstedeværende, utmerker barna seg på skolen fordi noen følger dem opp og bryr seg om dem. Resultatene vises ofte på skolekarakterene som ligger godt over gjennomsnittet.  Kontakten med fadderne i Norge spiller også en stor rolle for disse barna.

Epost til prosjektet (prosjekt 32):  sponsorships@gmail.com

Bli Fadder