Inge Senanyake, vår leder av Marys Venners kontor i Sri Lanka, gikk av med pensjon 30. april 2019 etter 37 års tjeneste

Inge har vært en usedvanlig dyktig leder. Nesten helt siden Marys Venner ble til, har Inge vært navet i hjulet på Marys Venners kontor i Sri Lanka. Uavhengig av store avstander og kulturelle forskjeller har hun gjort Marys Venner til den hjelpeorganisasjon i Norge som får mest bistand for innsamlede midler.

Les mer her