Fantastiske opplevelser på besøksturen i Thailand/ Sri Lanka mars 2018

24 Marys Venner og 11 studenter fra Vokallinjen på Follo Folkehøgskole gjennomførte årets besøkstur til Mary Venners prosjekter. Dette var første gang en besøkstur ble gjennomført med besøk til prosjekter både i Thailand og Sri Lanka, to Buddhistiske land med meget forskjellig kultur. I Sri Lanka bor barna på barnehjem mens i Thailand blir de fattige barna plassert hos et medlem i storfamilien, gjerne en gammel bestemor.

Les mer her