Datakommunikasjon mellom barn og sponsor har slått an!

Etter omfattende forundersøkelser startet Marys Venner etablering av flere opplæringssenter i data for fattig ungdom i årene 2005/2006.

Les mer her