Årets første Nytt Om - februar 2021 inneholder blant annet

  • Julelotteriet 2020 - rapport og bilder fra julefestene
  • Rapport fra Canada - 4 nye medlemmer, bl.a. Prabath, tidligere en del av ledelsen på kontoret i Sri Lanka
  • Marit Nordbys artikkel om fadderbarnet på barnehjemmet Marc Sri på Sri Lanka. 
  • Historien om Prosjekt 23 Marc Sri