I denne utgaven av Nytt Om kan du blant annet lese om

  • landsbyprosjektet Dong Tong nord i Thailand. Prosjektet er også presentert under "Våre prosjekter" på hjemmesiden vår.
  • Bow, som har skrevet et brev til Marys Venner hvor hun takker for støtten hun har fått.
  • Marys Venner Sunndal  - Gruppen på Sunndalsøra som ble startet av Eli Braathen, og som meldte seg som fadder i 1981. I flere år har bidraget fra Marys Venner Sunndal ligget på kr 3-400.000.
  • Semina Malki Fernando - jenta som ikke ville gå på skole.
  • Articipation UB - En ungdomsbedrift med fokus på å
    hjelpe andre ungdommer! Nå hjelper de Marys Venner.

Les hele Nytt Om her: NyttOm nr. 3 - desember 2020.pdf