Kjære Marys Venn,

Vi i styret tar vare på Marys Venner og ønsker å gi deg som Marys venn en tilstandsrapport om dagens situasjon og utfordringer.
I 40 år har vi i fellesskap bidratt med å hjelpe våre fattige og foreldreløse barn, mest jenter, til en trygg tilværelse med omsorg, mat og utdannelse.
Til sammen har vi gjennom de siste 40 år hjulpet ca 3500 barn til et bedre liv. I dag hjelper vi helt eller delvis ca 1500 barn.

Vår drift er i stor grad basert på frivillighet og mer enn 85 % av det vi alle bidrar med, kommer barna direkte til gode. Vi kan slå fast at ingen lignende organisasjon har mer trofaste Venner enn Marys Venner. Men, vi blir eldre og derfor er det flere som etter hvert faller fra. Siden 2012 er vi hvert år blitt ca 50 færre Venner. I dag er vi nede i ca 800 Marys Venner. Vedlagt vil dere se en oversikt over våre Venners aldersfordeling og grunnen til at vi blir færre.

Uten penger til markedsføring, annet enn den innsats du/dere kan gjøre for å skaffe flere Venner, taper vi i kampen mot de store veldedighet- og nødhjelpsorganisasjonene. Den som har hjulpet oss mest med å skaffe oss flere Venner, er vår fantastiske Margaret. Vår eneste timebetalte medarbeider i Norge.

I 40 år har vi gjort dette, og vi fortsetter med samme innsats fremover!
Styret holder fast ved alle barn vi støtter i dag, skal få sin utdannelse og bankbok i hånden. Da flere av Marys Venner faller fra, og vi ikke klarer å få flere nye, betaler vi i dag for 45 barn som ikke har sponsor. Årlig koster dette oss kr. 150.000,-. Uten flere Venner, vil dette ikke holde i lengden.

For å klare de økonomiske utfordringene fremover, trenger vi en håndsrekning fra deg som Marys Venn. Vi oppfordrer deg og alle 800 Venner om å hjelpe oss med å få flere Marys Venner. Har du noen i familien, noen venner, en du kjenner eller kanskje en bedrift med et sosialt engasjement osv.?

For å stimulere deg/dere til økt engasjement, kan du også være med i et lotteri hvor en ny venn er lik ett lodd. Den som blir trukket ut, vinner Kr. 6.000,- i premie. Margaret fører oversikt over nye Venner og trekningen foregår rett over nyttår. Hun mottar gjerne din kontakt med en ny Venn.

Her kan du registrere nye faddere/venner
Link: https://www.marysvenner.no/valgskjema/

Margaret [post@marysvenner.no]
Mob 62 83 92 75
Kontonummer 1602 03 02228
Vipps 18196

Skulle det bli vanskelig med en ny Venn, vil vi også være takknemlig for ett bidrag, merket «Støtte til Marys Venners Barn». Til samme Bankkonto eller Vipps-konto.

Vi har ikke kommet helt i mål med julelotteriet. Det er ikke for sent å kjøpe lodd. De finner du her
Link: https://gallery.mailchimp.com/66f87ad9636c990a9f938ee5b/files/9cdbe0fe-e6e9-4fb8-a478-d99fa2c2b009/Julelodd_2019.pdf

På Vegne av Styret i Marys Venner,
Tom Henschien
Leder