Kjære Marys Venn!

Godt nyttår!

Tiden går fort, nå er det allerede gått 40 år siden Anne Marie Ljosåk Hansen og Steinar Opstad på flyet hjem fra Sri Lanka bestemte seg for å invitere venner og kjente til å hjelpe et barnehjemsbarn ! 15. november 1979 var stiftelsesdagen, og lite ante de den gangen hvilken solid organisasjon Marys Venner skulle utvikle seg til gjennom disse 40 årene !

Styret er svært takknemlig for alle Venner som gjennom mange år trofast har støttet vårt arbeide, men nå krever alderen sitt hos mange, så medlemstallet har sunket i den senere tiden. Det er ingen mangel på barn som trenger hjelp, og vi kunne hjulpet mange flere om vi bare hadde hatt nok faddere. I motsetning til de fleste andre humanitære organisasjoner har vi ikke brukt tusenvis av kroner på kampanjer og kostbar markedsføring for å skaffe flere medlemmer, men basert oss på at våre Venner, gjennom ved å fortelle sin omgangskrets om arbeidet vi driver og oppmuntre til selv å ta ansvaret for et barn og bli medlem av Marys Venner.

Knapt noen organisasjon av vår størrelse har så lave administrasjonskostnader. De er på ca. 10 % og dekker revisjonsutgifter, medlemskap i Innsamlingskontrollen, kontorrekvisita og en lav timelønn for alt arbeidet vår uvurderlige sekretær Margaret utfører, samt lønn til våre 6 medarbeidere på kontoret i Colombo. Også disse gjør en fantastisk jobb med å kvalitetssikre vårt arbeide og se til at pengene fra Norge kommer dit de skal. Hvert enkelt barn blir faktisk intervjuet av Asitha eller Maitree en gang årlig for å være sikker på at de har det bra og får det de har krav på !

Hittil har alt gått bra, men nedgangen i antall medlemmer skaper bekymring og tvinger oss til å tenke i nye baner. På årsmøtet i april vil det derfor fremmes forslag til vedtektsendringer som vil gi styret større handlefrihet når det gjelder å bruke penger på å markedsføre oss.

I forrige nyttårsbrev ble det nevnt at 40-årsjubileet skulle markeres ved en samling på Follo Folkehøyskole i august. Styret kom imidlertid til at fordi våre medlemmer er spredd fra Lindesnes til Nordkapp, ville bare et fåtall ha mulighet til å delta på en slik samling uten å måtte betale en formue i reise- og oppholdsutgifter. Derfor ble det ikke noen kostbar jubileumsmarkering. Men forhåpentligvis kan jubileet, 40-årsdatoen var 15. november, markeres på en annen måte. Det er jo vanlig å gi en gave til fødselsdager så selv om vi er litt sent ute med å be om det, er vi freidige nok til å ønske oss en Jubileumsgave ! Bruk vår vanlige konto : 1602 03 02228 og merk innbetalingen “Jubileumsgave”. Hjertelig takk for alle bidrag !

I forbindelse med 40-årsjubileet holder vår tidligere president Helge Børresen på med å skrive en ny bok om Marys Venner. Dette er den 3. boken Helge skriver om organisasjonen der han var president i hele 16 år ! I 2004 satt han i redaksjonskomiteen for boken “Å gi barn en sjanse” sammen med Steinar Opstad og Kåre Kjølle, og i 2013 ga han ut boken “Når bistand kommer dit den skal”. Den nye boken ventes ferdig til sommeren, og vi håper at riktig mange støtter Marys Venner ved å kjøpe den, og kanskje bruke den som gave.

Hjertelig takk til alle loddkjøpere i Julelotteriet. Halvveis i salgsperioden var Margaret litt engstelig for at vi ville få mindre penger enn de seneste år, men en liten påminnelse gjorde susen og førte til ny rekord : Det ble solgt lodder for hele kr. 58.293,50 ! Fantastisk ! Vinner av flyreisen ble Asbjørn Mellgren, Asker som har vært Marys Venn siden 1998, og bildet av Eva Nygaard ble vunnet av Mattias Mellquist og Line Gunby, Vestby, medlemmer siden 2018.

Styret går inn i det nye året med håp og forventninger om ny vekst for Marys Venner ! 40 år er bare begynnelsen ! Vi satser friskt videre og håper dere alle vil være med og dra lasset sammen med oss ! Takk for din hjelp og støtte, så langt !

For styret i Marys Venner
Tom Henschien
(Mobil 920 55 838)