For å hjelpe barna våre og deres familier best og mest mulig, har Marys Venners prosjekter på Sri Lanka måtte tenke nytt under Korona-pandemien.

Her er et eksempel fra Prosjekt 53, Community Concern Society i Dehiwala. Prosjektet som ble startet i 1982, hjelper fattige barnefamilier i slummen rundt hovedstaden Colombo. I prosjektet arbeider mange fra lokalbefolkningen sammen med frivillige utenlandske og idealistiske ungdommer.

På grunn av portforbudet de siste månedene har barna ikke fått undervisning på skolen, folk har hatt store vansker med å kjøpe inn mat og mange dagarbeidere har vært uten jobb. Dette gjelder barna som bor hjemme i slumområdet Mt. Lavinia Fishing Slum Village.

De som jobber på prosjektet har derfor valgt å frakte tørrmat ut der barna bor, til beste for barna og deres familier. Alternativet hadde vært å "sylte ned" pengene på skolen i påvente av at elevene skulle komme tilbake, tidligst i juli måned.