Vi satser på utdanning

Marys Venner sørger for

  • At alle barn får gå på skole, helst på den lokale skolen sammen med barn fra lokalmiljøet.
  • Ekstraundervisning og betaler ekstra lærere hvis dette er nødvendig.
  • Undervisning på data, og finansierer også datamaskiner.
  • Undervisning i musikk, dans og sang – noe som kan bidra til raskere rehabilitering etter traumatiske opplevelser.

Utsikten til en god framtid

For at alle våre barn, på Sri Lanka, i Thailand og i India, skal ha et godt grunnlag og gode framtidsutsikter når de forlater barnehjemmene, ønsker Marys Venner å prioritere utdanning!

Vi vil sikre at barna ikke sendes tilbake til fattigdommen når de som ungdommer skal stå på egne ben. Ved å gi barna mulighet til utdanning kan vi sørge for å gi dem en trygg framtid.

Marys Venner opplever også en sterk motivasjon fra barnas side til å søke videre utdannelse. Dette er svært positivt, for utdanning og kunnskap er den beste måten å komme seg ut av fattigdommen på, og det betyr mye for barnas selvfølelse.